Standardy

Postup při koupi

1. REZERVACE

2. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

3. KUPNÍ SMLOUVA

V průběhu výstavby se mohou postupy modifikovat dle aktuální situace s ohledem na individuální potřeby klientů

Financování pro klienty zajišťuje:

SVOBODA & WILLIAMS

tel.: +420 543 250 711
mob.: +420 724 551 238

e-mail: brno@svoboda-williams.com